Cooper&Hunter - technologie

Ekologiczny czynnik chłodniczy

Dyrektywa ErP nakłada na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek etykietowania produktów związanych z produkcją energii. Dzięki temu użytkownicy uzyskają informacje na temat zużycia energii, wydajności oraz innych istotnych parametrów, co pozwoli na dokonanie świadomego wyboru urządzeń. W chwili obecnej dostępne są klasy energetyczne od A+++ do G.

Urządzenia Cooper&Hunter spełniają wszystkie wymagania unijne, są przyjazne środowisku i energooszczędne.

Technologia I - Action

Urządzenia marki C&H są sterowane za pomocą wbudowanego mikroprocesora działającego przy użyciu technologii I-Action.

Wirnik sprężarki po osiągnięciu wymaganej temperatury nie wyłącza się, lecz działa przy minimalnym zużyciu energii (40V/ godzinę). Działanie to pozwala na oszczędność nawet 50% energii elektrycznej oraz wydłuża żywotność urządzenia do 10 lat.

Inteligentne odszranianie

Program aktywuje się jedynie wtedy, gdy jest to konieczne i tylko na czas niezbędny do odszronienia parownika. Powoduje to mniejszą utratę energii.

Funkcja I FEEL

Inteligentna kontrola temperatury za sprawą czujnika wbudowanego w pilota. Czujnik odczytuje temperaturę otoczenia i precyzyjnie dobiera parametry klimatyzatora tak, aby zapewnić komfort użytkowania.

Urządzenie dobiera tryb pracy najbardziej odpowiedni dla wskazanej temperatury.

Technologia CH 7-SKY

Unikalna technologia CH 7-SKY oznacza 7 stopni oczyszczania powietrza: Kombinacja 3 filtrów spośród 7 typów filtrów: antybakteryjny, filtr z jonami srebra, filtr katechinowy, filtr chitynowy, filtr formaldehydowy, filtr fotokatalityczny oraz filtr z witaminą C, aby sprostać wymaganiom wielu użytkowników jednocześnie.

Taka funkcja nie występuje w żadnej innej jednostce, a dzięki niej powietrze będzie oczyszczone z kurzu i szkodliwych cząsteczek, jak również pozbędziemy się nieprzyjemnego zapachu i bakterii w powietrzu.

Filtr antybakteryjny

Filtr z jonami srebra

Filtr katechinowy

Filtr chitynowy

Filtr z witaminą C

Filtr formaldehydowy

Filtr fotokatalityczny